Účel združenia

1. Upozorňovanie na dlhodobý a chronický úpadok regiónov na strednom a východnom Slovensku a na vyplývajúce následky

2. Návrh a implementácia konkrétnych riešení pre sociálno-ekonomický rast zaostávajúcich regiónov

3. Presadzovanie prenosu právomocí a financií na mestá a obce za účelom odstraňovania sociálno-ekonomických rozdielov v regiónoch, zastavenie odlivu mladých ľudí z regiónov a zabezpečenie zdravej konkurencie regiónov

Predseda združenia

  • Ing. Daniel Kojnok

Podpredseda združenia

  • Ing. Vladimír Mužila

Podpredseda združenia

  • Daniel Kojnok

Členovia - právnické osoby

image

Z

Združenie obcí

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec /mesto Lučenec, mesto Fiľakovo, obec Tomášovce/

image

O

Obchodná a priemyselná komora

Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory /93 podnikateľských subjektov/

image

R

Rozvojovo vývojová organizácia

Centrum rozvoja inovácií, Lučenec

image

O

Občianske združenie

Kultúrno-výchovné združenie Láčho drom, Kokava nad Rimavicou

Aktivity združenia

A/ Budovanie efektívneho rozvojového zázemia zaostávajúcich regiónov:

1. Etablovanie platformy pre „Dialóg rastu“ v hospodársky zaostávajúcich regiónoch medzi podnikateľským a samosprávnym sektorom za účelom tvorby „stratégií rastu“ a vytvárania tlaku na centrálnu vládu, aby došlo k optimálnemu prenosu právomocí a financií na samosprávu, nech sa problémy a príležitosti regiónov riešia priamo v regiónoch,

2. Presadzovanie modelu pre implementáciu inovácií v hospodársky zaostávajúcich regiónoch v ktorých neexistuje akademická infraštruktúra, a to formou budovania inovačných „Centier pre priemyselné aplikácie a excelentné odborné vzdelávanie“ (CPA)

3. Aktivizácia mládeže v regiónoch prostredníctvom regionálnych mládežníckych parlamentov – zavádzanie programu „Každý študent má svoj projekt“ a systémová práca s nadanými deťmi – program „Nadanie detí, nech nám neuletí!“

4. Prevádzka mediálneho kanálu „Výkrik z regiónov!“ a organizovanie každoročnej konferencie „FUTUREGION“, ako podporných nástrojov pre napĺňanie cieľov ASR

B/ Podpora politických reforiem:

1. Iniciácia zriadenia politicky prierezovej „Výskumnej komisie Národnej rady SR pre hospodárske stratégie samospráv“, za účelom optimalizácie riešení fiškálnej decentralizácie a optimalizácie prenosu právomocí a financií na samosprávy

2. Podpora zmeny volebného systému na Slovensku - aby v parlamente bol zástupca každého prirodzeného regiónu /okresu/, ktorý sa adresne zodpovedá svojim voličom

3. Vytvorenie a presadenie systémového riešenia rómskej problematiky na princípoch prenosu právomocí a financií na samosprávu – program Rómskych rozvojových centier

C/ Medzinárodná spolupráca:

1. Vyhľadávanie medzinárodných partnerov so zameraním na rozvoj zaostávajúcich regiónov, vzájomná spolupráca a výmena skúseností

Posted by admin

Informačné zdroje

February 7, 2023 In Uncategorized Leave a comment

Posted by admin

Aliancia za silné regióny

November 25, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Posted by admin

Konferencia FUTUREGION 2022

November 3, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Posted by admin

Rómske rozvojové centrum

June 30, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Load More

Adresa

Ulica Vajanského 5160/11A
984 01
Lučenec

Sociálne siete