Dňa 9.2.2022 bola založená občianska iniciatíva Aliancia za silné regióny registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-63328.

Hlavnou prioritou Aliancie za silné regióny je prenos právomocí a financií z centrálnej vlády na prirodzené regióny.

Stanovy Občianskeho združenia Aliancia za silné regióny:

Prihláška za člena pre fyzickú osobu:

Prihláška za člena pre právnickú osobu: