Dňa 5.6.2019 tri inštitúcie podpísali spoločné “Memorandum o podpore inovácií v regióne Novohrad”.

Región Novohrad je dlhodobo v režime hospodárskeho úpadku. Spôsobuje to predovšetkým odliv vzdelaných a talentovaných ľudí do väčších centier Slovenska /Bratislava, Nitra, Žilina/, do Českej republiky ale aj do vzdialenejšieho zahraničia. Jediné, čo môže zastaviť tento odliv, je radikálna zmena. Len nové inovatívne projekty môžu zvrátiť tento trend a prilákať talenty domov, resp. ich tu udržať. Memorandum podpísalo Centrum podpory inovácií Lučenec, mesto Lučenec a Slovenská akadémia vied Bratislava.

Daniel Kojnok, Centrum rozvoja inovácií