Memorandum o podpore rozvoja inovácií v regióne Novohrad.

Región Novohradu je dlhodobo v režime hospodárskeho úpadku. Nerozvíja sa rovnako intenzívne, ako je to u regiónov v blízkosti veľkých miest Bratislava, Trnava, Žilina, … Prečo? Zdrojom rozvoja je ľudský um, intelektuálny potenciál talentovaných ľudí. V našom regióne sa v posledných rokoch udial exodus takýchto ľudí. Odišli za prácou, štúdiom, za kapitálom.

Jediné, čo môže zastaviť tento odliv, je radikálna zmena. Zomknutie sa tých, čo ostali a vytvárať inovatívne projekty a regionálne iniciatívy zdola, ktoré môžu zvrátiť tento trend, vytvárať podmienky a prilákať talenty domov, resp. ich tu udržať. Preto vzniklo Memorandum o podpore rozvoja inovácií v regióne Novohrad. Signatármi memoranda sú: Centrum rozvoja inovácií Lučenec, mesto Lučenec, Slovenská akadémia vied, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec, Jobs & Training Service, Banskobystrický samosprávny kraj a ďalší signatári pribúdajú…
Daniel Kojnok, Centrum rozvoja inovácií Lučenec

Memorandum o podpore rozvoja inovácií v Novohrade na stiahnutie:

Pridajte sa aj Vy k tejto iniciatíve! Kumulujme zdroje, kumulujme úsilie, kumulujme entuziazmus! Stačí vyplniť, nascanovať a zaslať na mail: info@futuregion.sk