Eduard Heger – chceme vytvoriť ekosystém pre financovanie startupov
Peter Kažimír – model krajiny nemôže podporovať vyľudňovanie regiónov
Ľudovít Paulis – veda a výskum v slovenských regiónoch
Karol Frohlich – Národné batériové centrum na Slovensku
Peter Blaškovitš – zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónov Slovenska
Alexandra Pivková – Lučenec, mesto inovácií

EÚ v regióne Novohrad – prezentácia inovatívnych projektov v rámci Politiky súdržnosti EÚ 2014-2020

Politika súdržnosti
Alexandra Pivková – inovácia v biologických odpadoch
Vladimír Mužila – zhodnocovanie biologického odpadu vo výrobe AGRO CS
Spojená odborná škola Fiľakovo – inovácie vo vzdelávaní