Podpora kariérneho poradenstva – podpora zamestnanosti

Jobs & Training Service s.r.o. realizuje dopytovo-orientovaný projekt: