Inovačné centrá ako nástroj rozvoja regiónov

Zdrojom akéhokoľvek rozvoja je ľudský um a intelektuálny potenciál talentovaných ľudí. V našich regiónoch sa v posledných rokoch udial skutočný exodus talentovaných ľudí a naopak, začal “prekvitať” extrémizmus.
Ak na Slovensku nezvrátime tento proces, môže to priniesť skutočné sociálne napätie, aj s následkami.

“Centrum rozvoja inovácií Lučenec” vypracovalo nástroj na riešenie tejto vážnej témy formou návrhu “Platformy Regionálnych inovačných centier”. Ponúkame ho ako podnet do Národného plánu obnovy a odolnosti SR. 

Bez talentovaných ľudí nemôže byť regionálny rozvoj!