Konferencia Futuregion 2019 sa uskutočnila 5.12.2019 v synagóge v Lučenci. Konferencia bola zameraná na rozvoj nerozvinutého regiónu juhu stredného Slovenska pomocou inovácií v oblasti podnikania a školstva.

Ing. Daniel Kojnok – riaditeľ Centra rozvoja inovácií Lučenec
Stručná analýza problémov Novohradu a predstavenie východísk.
PhDr. Alexandra Pivková – primátorka mesta Lučenec
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. – podpredseda Európskej komisie
Vyjadrenie k otvoreniu centra rozvoja inovácií v Lučenci.
Moderovaný okrúhly stôl na tému podpora inovácií v nerozvinutom regióne:
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., Ing. Peter Kažimír, PhDr. Alexandra Pivková,
prof., RNDr., Vladimír Šucha DrSc., Ing. Ján Lunter
Ing. Michal Kovács, PhD.
– odborník na školstvo a zakladateľ programu LEAF pre Slovákov v zahraničí
Úloha školstva v rozvoji regionóv a čo sa vieme o návrate talentov naučiť od Írska a Izraela.
prof., RNDr., Vladimír Šucha, DrSc.
– bývalý generálny riaditeľ spoločného výskumného centra Európskej komisie
Prednáška na tému nástroje k hospodárskemu rastu zaostalých regiónov EU so zameraním na výskum a inovácie.
Igor Čajko, MSc. – projektový manažér pre komponent R&D v BBSK
Posilnenie inovačného prostredia regiónu.
Ing. Karol Fröhlich, DrSc. – Elektrotechnický ústav SAV
Výskum CEMEA v oblasti batérií a možnosti spolupráce s Centrom rozvoja inovácií v Lučenci.
Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D. – hlavný ekonóm spoločnosti Roklen, prednášajúci na VŠ CEVRO Inštitút, Praha
Prednáška na tému investičný crowdfunding a predstavenie projektu Fundlift.
Ing. Marek Antal – IT Valley Košice, predseda predstavenstva
Zastavenie odchodu talentovaných ľudí z regiónu.
Ing. Tomáš Varadínek – odborný koordinátor Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.