Menu

Category: Uncategorized

Posted by admin

Informačné zdroje

February 7, 2023 In Uncategorized Leave a comment

Odporúčané informačné zdroje pre záujemcov o témy, ako sú: prenos právomocí a financií z centrálnej úrovne štátu na samosprávy, decentralizácia moci, fiškálna decentralizácia, re-lokalizácia a pod.: Kľúčová prezentácia o reforme

Read more

Posted by admin

Aliancia za silné regióny

November 25, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Dňa 9.2.2022 bola založená občianska iniciatíva Aliancia za silné regióny registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-63328. Hlavnou prioritou Aliancie za silné regióny je prenos právomocí a financií

Read more

Posted by admin

Konferencia FUTUREGION 2022

November 3, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Dňa 18.10.2022 v historickej Radnici v Lučenci sa konal 4. ročník konferencie FUTUREGION 2022. Tohtoročnou témou bola: “Spolupráca podnikateľov a samosprávy bude hybnou silou rozvoja hospodársky zaostávajúcich regiónov”.

Read more

Posted by admin

FUTUREGION 2022 – program konferencie

October 4, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Dňa 18.10.2022 o 13:30 sa v historickej Radnici v Lučenci uskutoční 4. ročník konferencie FUTUREGION 2022. Témou tohtoročnej konferencie je: „Spolupráca podnikateľov a samosprávy bude hybnou silou rozvoja hospodársky zaostávajúcich regiónov“.

Read more

Posted by admin

Centrá pre priemyselné aplikácie

August 2, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Aliancia za silné regióny presadzuje implementáciu inovácií v hospodársky zaostávajúcich regiónoch v ktorých neexistuje akademická a inovačná infraštruktúra, a to formou budovania inovačných “Centier pre priemyselné aplikácie a excelentné odborné vzdelávanie”

Read more

Posted by admin

SOPK – člen Aliancie za silné regióny

July 12, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Dňa 26.5.2022 sa stala členom Aliancie za silné regióny /ASR/ Banskobystrická regionálna komora SOPK /BBRK SOPK/. Pre ASR je to strategický partner, nakoľko podnikateľský sektor je kľúčový pre rozvoj regiónov.

Read more

Posted by admin

Výkrik rómov z regiónov!

July 8, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Dňa 7.7.2022 sa stal členom Aliancie za silné regióny dôležitý partner pre oblasť riešenia rómskej problematiky v hospodársky zaostávajúcich regiónoch, a to rómske kultúrno-výchovné združenie Láčho Drom, ktoré viac ako

Read more

Posted by admin

Rómske rozvojové centrum

June 30, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Aliancia za silné regióny v spolupráci so združením Láčho Drom presadzuje systémové riešenie rómskej problematiky formou prenosu právomocí a financií pre túto oblasť na mestá, obce, prípadne združenia miest a

Read more

Posted by admin

Fiškálna decentralizácia podľa T. Baťu

June 3, 2022 In Uncategorized Leave a comment

Ľudia sa nás často pýtajú, čo je to fiškálna decentralizácia a čo to znamená presun právomocí a financií z centrálnej vlády na samosprávu. Ako odpoveď sme si vypožičali slová československého

Read more

Posted by admin

Nadanie detí, nech nám neuletí!

May 20, 2022 In Uncategorized Leave a comment

V Aliancii za silné regióny si uvedomujeme, aký dôležitý je talent pre rozvoj regiónu. Preto sa tejto téme aktívne venujeme. Na mediálnom kanáli “Výkrik z regiónov!” sme vytvorili rubriku Nadanie

Read more