Aliancia za silné regióny presadzuje implementáciu inovácií v hospodársky zaostávajúcich regiónoch v ktorých neexistuje akademická a inovačná infraštruktúra, a to formou budovania inovačných “Centier pre priemyselné aplikácie a excelentné odborné vzdelávanie” /CPA/ – viď. Príloha