Dňa 18.10.2022 o 13:30 sa v historickej Radnici v Lučenci uskutoční 4. ročník konferencie FUTUREGION 2022.

Témou tohtoročnej konferencie je: „Spolupráca podnikateľov a samosprávy bude hybnou silou rozvoja hospodársky zaostávajúcich regiónov“.

Konferencia má ambíciu naštartovať spoločný postup pri presadzovaní rozvojových záujmov kraja voči centrálnym inštitúciám a zvyšovanie absorpčnej schopnosti investícií v zaostávajúcich regiónoch, s cieľom eliminácie regionálnych rozdielov.

Účastníkmi konferencie budú členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a ďalší podnikatelia s pôsobnosťou v Banskobystrickom kraji, komunálni politici a kandidáti do komunálnych volieb 2022, novinári a ďalší relevantní aktéri.

Stratégia rozvoja hospodársky zaostávajúcich regiónov z pohľadu podnikateľského sektora:

Predchádzajúce ročníky konferencie FUTUREGION:

  1. ročník – FUTUREGION 2019
  2. ročník – FUTUREGION 2020
  3. ročník – FUTUREGION 2021