Aliancia za silné regióny v spolupráci so združením Láčho Drom presadzuje systémové riešenie rómskej problematiky formou prenosu právomocí a financií pre túto oblasť na mestá, obce, prípadne združenia miest a obcí.

Navrhujeme vznik Rómskych rozvojových centier na princípe partnerstva v prirodzených regiónoch, kde rómsky problém existuje /viď. Príloha/.  Na podporu týchto riešení sme vytvorili mediálny kanál “Výkrik rómov z regiónov!“.