V Aliancii za silné regióny si uvedomujeme, aký dôležitý je talent pre rozvoj regiónu. Preto sa tejto téme aktívne venujeme.

Na mediálnom kanáli “Výkrik z regiónov!” sme vytvorili rubriku Nadanie detí, nech nám neuletí, kde s odborníkmi diskutujeme o práci s nadanými deťmi.

Taktiež sme boli pri zrode súkromnej základnej školy pre nadané deti Oskar v Lučenci. Pozrite si, ako to vyzerá na tejto škole po prvom roku činnosti: