Centrum rozvoja inovácií v spolupráci s Europe Direct Lučenec pripravili na mediálnom kanáli “Výkrik z regiónov!” sériu interaktívnych prednášok pre študentov stredných škôl na témy:

  • História ako inšpirácia,
  • Energetika a ekológia,
  • Inovácie a podnikanie.

Pozrite si tieto zaujímavé prednášky zo záznamu: