Menu

Category: memorandum

Posted by admin

Memorandum o podpore inovácií v Novohrade

June 18, 2019 In memorandum Comments Off on Memorandum o podpore inovácií v Novohrade

Dňa 5.6.2019 tri inštitúcie podpísali spoločné “Memorandum o podpore inovácií v regióne Novohrad”. Región Novohrad je dlhodobo v režime hospodárskeho úpadku. Spôsobuje to predovšetkým odliv vzdelaných a talentovaných ľudí do

Read more