Dňa 18.10.2022 v historickej Radnici v Lučenci sa konal 4. ročník konferencie FUTUREGION 2022.

Tohtoročnou témou bola: “Spolupráca podnikateľov a samosprávy bude hybnou silou rozvoja hospodársky zaostávajúcich regiónov”.